WELKOM OP DE SITE VAN PCB DE WEGWIJZER
'WAAR IEDER KIND TOT ZIJN RECHT KOMT'


Uit onze schoolslogan spreekt ambitie waarbij we de verantwoordelijkheid willen nemen om voor alle kinderen bij ons op school een veilige plek te creëren waar zij tot leren kunnen komen. Niet iedereen doet alles op dezelfde manier. Dat vraagt van het team een open en onderzoekende houding. We zijn ervan overtuigd dat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen wanneer ze goed in hun vel zitten.

Waar geloven wij in?
Wij geloven dat elk kind gegeven is door God, uniek en bijzonder, echt een Godsgeschenk. Wij geloven dat elk kind van nature nieuwsgierig is en onderzoekend op weg mag zijn. Wij geloven dat elk kind veilige kaders en grenzen nodig heeft.
Wij geloven dat sociale en emotionele ontwikkeling een basis is voor cognitieve ontwikkeling.
Wij geloven in het kind met al zijn gaven en talenten!!

Wat beloven wij?
We beloven dat het kind leert ontdekken wie hij/zij is en dat het leert omgaan met zichzelf en de ander. Wij beloven een uitdagende leeromgeving afgestemd op de behoeften van elk uniek kind. We zien het als een missie om iedereen die bij De Wegwijzer betrokken is elke dag uit te dagen om te leren door het stellen van verwonderende vragen om zo elke dag een beetje wijzer te worden. 

Onze kracht
Op De Wegwijzer zijn wij zuinig op jouw unieke persoon.
Wij bieden veiligheid en structuur. We zijn nieuwsgierig en staan open voor verandering. Wij waarderen verschillen en werken vanuit onze passie voor kinderen. Dat is handelen vanuit ons geloof en vanuit de liefde voor het kind. We hebben er oprecht plezier in jou te zien groeien en bloeien! Dat doen we samen!