Onze missie

Onze missie
PCB De Wegwijzer is een protestant-christelijke basisschool. Gods Liefde is de basis voor ons geloof en ons handelen. Onze school biedt een veilige, vertrouwde en uitdagende omgeving waar ieder kind, samen met anderen, mag ontdekken wie hij/zij is. We vinden het belangrijk dat het kind leert houden van zichzelf en trots is op wat het bereikt. Met eigen gaven en talenten mag het kind zich op eigen niveau ontplooien tot een zelfstandige jongere.

Onze kernwaarden en voorwaarden
Wij hebben een viertal kernwaarden van waaruit wij handelen:

  • veiligheid
  • leren,
  • verantwoordelijkheid
  • ambitie
We creëren een veilige omgeving en leren de kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en hun leerproces. Van daaruit mag het kind zich ontplooien met zijn eigen gaven en talenten. Onze ambitie is het beste uit ieder kind te halen. Daarom is ons motto: 'PCB De Wegwijzer: waar ieder kind tot zijn recht komt'.