Bestuur


"De Wegwijzer" maakt met school "Hoef" en "De Pelikaan" deel uit van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Putten en heeft één schoolbestuur, ook wel "het kleine schoolbestuur" genoemd. De vereniging werd in 1899 opgericht en heeft de bijbel als richtsnoer voor haar handelen.

U kunt voor minimaal € 5,- per jaar lid worden van de schoolvereniging; aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar bij de administratie op school. Als lid wordt u jaarlijks uitvoerig geïnformeerd en kunt u meedenken, meestemmen en meepraten.

Het bestuur van de schoolvereniging hecht aan helderheid over het eigen functioneren, over de uitvoering door de directeuren, de te behalen resultaten en de wijze waarop de middelen mogen worden ingezet om de doelen te bereiken. Om dit te realiseren binnen een professionele organisatie en om de directeuren van de scholen de nodige ondersteuning en deskundigheid te bieden op het gebied van beleidsontwikkeling heeft het bestuur gekozen voor integraal verantwoordelijke directeuren, die in een bovenschools managementteam samenwerken. In 2012 heeft er een scheiding plaats gevonden tussen toezichthoudend en uitvoerend schoolbestuur.