Kanjertraining

Binnen De Wegwijzer zijn gecertificeerde Kanjertrainers aanwezig. In alle groepen worden Kanjertrainingen gegeven. De Kanjertraining wordt klassikaal aangeboden. Het belangrijkste doel van de kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en anderen leert denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress. Ook op langere termijn is dit effect zichtbaar. Het blijkt dat veel kinderen zich, na het volgen van de Kanjertraining, beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten behalen. De verklaring hiervoor is eenvoudig: de Kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties en daardoor komt tijd en energie vrij. Voor meer informatie kunt u kijken op de site van de Kanjertraining: http://www.kanjertraining.nl.