Hoogbegaafdheid


In de groepen 6, 7 en 8 wordt gebruik gemaakt van Somplextra. Somplextra is speciaal ontwikkeld voor (hoog-)intelligente en (hoog-)begaafde leerlingen in de groepen 6, 7 en 8. In de onderwerpen van Somplextra komen wiskunde, kunst en computergebruik samen.

Somplextra werkt met projecten, namelijk: symmetrie, spelen met getallen, doolhoven en knopen, piramides, lijnenspel, puzzels, perspectief en regelmaat. Ieder project is onderverdeeld in drie delen, opklimmend in moeilijkheidsgraad. Iedere leerling die naast het gewone werk met Somplextra werkt krijgt een aftekenkaart. Daarop wordt het gemaakte en nagekeken deel afgetekend. 
De leerling kan zelf bepalen of hij/zij eerst van ieder project deel één maakt, of dat hij/zij ervoor kiest om eerst alle drie de delen van een project te maken, alvorens door te gaan naar een volgend project.

Het zijn voornamelijk de kinderen die binnen de doelgroep van Somplextra vallen die met deze lesstof aan de slag gaan. Voor een groot deel verwerken deze leerlingen zelfstandig de lesstof. Er is beperkte, gerichte begeleiding van de leerkracht. Daarnaast stromen kinderen in sommige gevallen door naar de leerstof van een volgende groep. Dit in samenspraak met kind, ouders, leerkracht en de coördinator zorg.