Burgerschapsvorming

Binnen het onderwijsaanbod van onze school zal 5% van de leertijd worden ingeruimd voor burgerschapsvorming. Deze burgerschapsvorming houdt in dat wij als school de kinderen begeleiden en de kinderen voorbereiden op hun functioneren in de maatschappij. De burgerschapsvorming is niet een vak op zich, maar zij zal verweven zitten in de bestaande vakken.