Kleuterverlenging

We gaan effectief om met de leertijd. Dit streven wij uiteraard in alle groepen na, maar is speciaal van toepassing op de 4-jarige kinderen die instromen in oktober, november en december.

Het komt voor dat in de ontwikkeling van een kind duidelijk wordt dat het meer tijd nodig heeft om zich op sociaal-emotioneel gebied en cognitief goed te ontwikkelen. Voor een aantal van deze kinderen komen wij voor de vraag te staan of het al dan niet verstandig is het kind naar de volgende groep te laten overgaan. In het belang van het kind kan de school, na het volgen van een zorgvuldig afgewogen stappenplan, besluiten een leerling een leerjaar te laten overdoen. Het stappenplan heeft ook tot doel zorgvuldig met de ouders te communiceren.

Voor de kinderen van groep 1 en 2 geldt:
- de oktober, november en december kinderen stromen door naar de volgende groep, tenzij de school anders beslist;
- de beslissing wordt getoetst aan de hand van een beslissingsmodel, dat uit verschillende aspecten bestaat.

De beslissingsaspecten zijn:
- gedrag tijdens klassikale activiteiten
- werkhouding
- motivatie voor werken
- werkprestaties
- lees/taalvoorwaarden
- rekenvoorwaarden
- zelfvertrouwen
- weerbaarheid / zelfredzaamheid
- sociale omgang met klasgenoten en leerkrachten
- taalontwikkelingsniveau

Tijdens het proces worden de ouders goed op de hoogte gehouden en de inbreng van ouders wordt in de overwegingen meegenomen.

Uiteindelijk is het besluit van de school doorslaggevend. Uiteraard zal naar aanleiding van deze beslissing zorg op maat worden geboden aan het kind, om de eventuele achterstanden aan te pakken.