Samenwerking zorg in de regio

Onze school is binnen het SaBoSo (Samenwerkingsverband Basisonderwijs Speciaal onderwijs) verbonden met andere scholen in de regio. Voor al deze scholen is een zorgplan samengesteld. Hierin staat de zorg voor leerlingen, die speciale begeleiding nodig hebben, op regioniveau beschreven.

Vooral de organisatorische, pedagogische en didactische lijnen rond de zorgbreedte in het samenwerkingsverband worden voor de scholen in een lange termijnplanning vastgesteld. Hierin zijn ook de verwijsafspraken naar de speciale school voor basisonderwijs beschreven.