Opvang leerlingen met een andere taal- en cultuurachtergrond

De kinderen met een andere taal- en cultuurachtergrond krijgen naast het groepsonderwijs wekelijks NT2 onderwijs (= Nederlands als tweede taal). De organisatie hiervan is in handen van de gemeente Putten. De intern begeleider zorgt hierbij voor afstemming en coördinatie en stuurt de leerlingenzorg aan.