Directie en MT

Irma Blok-Brommeijer

De directeur heeft de dagelijkse leiding en is integraal verantwoordelijk. Dat betekent dat zij aanspreekbaar is op alle zaken aangaande het reilen en zeilen in de school. Bovenschools draagt zij de verantwoordelijkheid voor de huisvesting, externe organisatie en PR & Communicatie. Zijn werk bestaat voornamelijk uit managementtaken. Samen met de intern begeleider bovenbouw en de coördinator onderbouw vormt zij het managementteam. Samen met de algemeen directeur en de directeuren van PCB Hoef en PCB De Pelikaan vormt zij het bovenschools managementteam.