Ziekte leerkracht

Bij ziekte van een meester of juf komt er, indien mogelijk, een invalkracht. Lukt dit niet dan wordt er naar een passende oplossing gezocht. Er worden in principe geen kinderen naar huis gestuurd.