Verlof

In sommige gevallen heeft de leerling recht op verlof, bijvoorbeeld bij een familiejubileum of overlijden van een familielid. Verlof moet schriftelijk en op tijd, dat wil zeggen uiterlijk twee weken van tevoren, worden aangevraagd. Daarvoor zijn speciale formulieren beschikbaar, die via de website van Regio Noord-Veluwezijn te downloaden. Voor extra vakantie wordt in principe geen verlof verleend.

Als de leerling nog geen vijf jaar is, hoeft er geen verlof aangevraagd te worden. Er is dan nog geen sprake van leerplicht. We stellen het wel op prijs als verlof voor de vierjarige gemeld wordt.

Ongeoorloofd verzuim wordt bij de leerplichtambtenaar van de gemeente gemeld. Bij deze leerplichtambtenaar kunnen ouders in beroep gaan als zij menen dat aan de leerling ten onrechte geen verlof is gegeven.

Voor de exacte regelgeving omtrent verlof verwijzen wij u naar de website Regio Noord-Veluwe.