Toezicht op het plein

Op een normale schooldag zijn er drie momenten waarop de leerkrachten in tweetallen beurtelings pleinwacht lopen. Dat betekent dat leerlingen dan onder het toezicht en de verantwoordelijkheid van de school op het plein zijn. Buiten deze tijden (en de schooltijden) om is het niet de bedoeling dat kinderen nog gebruikmaken van het schoolplein.

De pleinwacht is er dagelijks van 8.15 - 8.30 uur (niet op het kleuterplein) en van 10.15 - 10.30 uur (pauze). Daarnaast van 13.00 - 13.15 uur, behalve op woensdag.